Баница с лапад (спанак) – много от нас обичат. Моите деца не обичат, така че понякога...