Съвсем умишлено тази торта е представена като „некласическа“. За сметка на това е чудесна домашна орехова...