Бриош Нантер (Brioche Nanterre) е една от най-известните разновидности на този вид хляб. Характерното за него...