За „вредната храна“ знаем всички. Няма да се впускам в проповеди какво бива и не бива...