И така – да уточним още в началото – кой, точно, е повелителят на кухнята? Така...