Свежото бутер тесто се намира в почти всички вериги супермаркети. С него се работи бързо, изключително...