За този ирландски соден хляб е писано и преди. Аз обичам да си играя с тесто,...