Ще започна с това, че Итънска бъркотия се прави с ягоди, тоест най-популярната рецепта за този...