Смях се вчера с глас, когато при наличието на два вида кекс видях децата да гризкат...