Е, истината е, че главите лук за лучник са четири. От най-големите. Но докато режех луците...