Днес ще пиша много бързо, което означава, че и вие ще четете бързо и няма да...