Тия страховити паяци от яйца и маслини ги гледам от няколко дни, защото обещах на дъщеря ми...