Какво се прави с белтъци, които са се насъбрали в хладилника? Аз, като отраснала във времената...