И така – едно от чедата на ранният социализъм – Кавърма по Радомирски. За някои от...