За ирландски соден хляб е писано много. Факт е, че това е един от най-бързите за...