Да започна с това, че стек Солзбъри може да чуете произнесено като стек Сейлсбъри или Салзбъри, но...