Дали ще се нарича Фламкухен или Тарт Фламбе зависи от коя страна на границата мужду Франция...