На никой не му се стои край печката през лятото. Нормално е да сме повече време...