Като начало да кажем, че най-малко името е интригуващо – умен сладкиш! Умен, умен, колко да...