Днес ми се пише за Валя Кисьова, която безмилостно нарече произведението си „кекс Квазимодо“. Явно имам...