Тези козуначени коминчета в различните държави са познати с различни имена – Trdelník в Чехия, Kürtőskalács (Кюртош...