Отраснах със спомена за вкуса на тези катми. Катмите на леля Минка. До ден днешен помня...