Попаднали сме в едни предизборно-следизборни времена, когато всеки доказва, че Величието го е пипнало с пръст...