Помните ли приказката за джуджето Дългоноско? Това, което трябвало да приготви царицата на баниците – „Сюзерена“?...