Позната ли ви е Госпожа Пред Заплата? Сигурно ви е позната. Като вземе да гостува редовно...