Името на емпанадите – Емпанадиляс идва от глагола empanar (загъвам в хляб). Дали са с...