Много от нас помнят тия кошнички с крем от детските си години. И аз помня каква...