А всичко започна от обичайното „нещо да има за закуска“… Почесах се по главата, направих проучване...