Орехова повитица (Потица) е сладкиш, популярен в Сърбия, Словения, Хърватия и Полша, като във всяка страна...