Провансалски Писаладиер (Pissaladière), това е френският вариант на немския фламкухен или италианската пица. Казвайки “френски”, трябва...