Дали хаосът може да крепи сам себе си? Може ли безразборното и неподреденото да бъде красиво?...