Ах, тази питка със сирене… Хубаво я започнах аз, изпълнена с ентусиазъм и похвални намерения, рано-рано...