Усукана питка със сирене, малко като тутманик, защото е мекичка и има сирене, но не толкова...