Английският следобеден чай, освен че е традиция, е цял ритуал! Вече ви разказах как и защо...