Попитайте ме за вкуса на френски бриош с квас и веднага ще ви отговоря, че този...