Хляб Короната на Бордо (Couronne Bordelaise) отдавна стои в списъка ми за изпълнение, защото, също както...