Разприказвах се с една видна кулинарка тия дни за Жак Пепен. Всеки, който поне от време...